UAB „STREFA“ ir  VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras 2017 m. gruodžio mėn. 22 d. pasirašė prekių, paslaugų ir rangos pirkimo sutartį Nr.  Nr. S-17-315 su  „Pusiau požeminių konteinerių įsigijimo, konteinerių aikštelių projektavimo ir konteinerių aikštelių įrengimo darbai“ (toliau – Sutartis). Sutarties vertė – 456 755,00 EUR be PVM.

Pagal sutartį UAB „Strefa“ suprojektavo ir įrengė 24 vnt. pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės, jose įrengiant 148 vnt. pusiau požeminių atliekų surinkimo konteinerių.

Sutartis įvykdyta tinkamai ir laiku.